Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regały przepływowe

Dlaczego przepływowe regały?

 • 4-krotne zwiększenie ilości pobrań z regałów
 • skrócenie czasu na chodzenie między regałami
 • zmniejszenie ilości błędów
 • zapewnienie zasady FIFO składowanym towarom i    lepsza koordynacja zaopatrzenia
 • odseparowanie strefy załadunku i wyładunku dla zapewnienia lepszej wydajności
 • wykorzystanie przenośników i znaczników świetlnych dla maksymalizacji wydajności
 • lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni
 • połączenie ze strefami buforowymi do składowania zapasów
 • zwrot nakładów w ciągu 2 lat

 

 

Kiedy stosować?

 • wykorzystano już całą dostępną przestrzeń
 • wskaźnik pobrań jest niski i występują problemy z dotrzymaniem terminów dostaw i sprostaniu potrzebom rynku (24 godziny)
 • pomyłki przy kompletacji są zbyt duże
 • dla zredukowania przerostów - w ludziach lub wyposażeniu
 • dla zmniejszenia uciążliwości pracy pracowników
 • dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy
 • dla zapobieżenia przeterminowania towarów i tym samym dla redukcji strat w magazynowaniu
 • przy dużej ilości produktów > 50
 • towary są pobierane w małych ilościach
 • potrzeba 2 lub więcej pracowników dla obsługi regałów standardowych
 • produkty szybko rotują, np. w ciągu 48 godzin